U toku rekonstrukcija Gradskog parka u Beloj Crkvi


Pokrajinski sekretarijat za za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova u 2014. i 2015. godini je izdvojio devet miliona dinara za obnovu i rekonstrukciju Gradskog parka u Beloj Crkvi. Radovi su u toku,a završetak radova se očekuje do kraja godine.