U Vladi Vojvodine održan je „Informativni sat za kulturu

U Vladi Vojvodine održan je „Informativni sat za kulturu“ povodom predstavljanja programa Evropske unije „Kreativna Evropa“, u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje i Fonda „Evropski poslovi“ APV. Prisutni su upoznati sa novim programom Evropske unije za kulturni, kreativni i audiovizuelni sektor.