U Vladi Vojvodine održan je “Informativni sat za kulturu” povodom predstavljanja programa Evropske unije “Kreativna Evropa”, u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje i Fonda “Evropski poslovi” APV. Prisutni su upoznati sa novim programom Evropske unije za kulturni, kreativni i audiovizuelni sektor.