U Vladi Vojvodine održana je sednica Odbora za ravnopravnot polova

U Vladi Vojvodine održana je sednica Odbora za ravnopravnot polova na kojoj je razmatran izveštaj o poslovanju Zavoda za ravnopravnost polova za 2013.godinu. Zavod je tokom prošle godine najvažnije programe posvetio ženama na selu. U cilju njihovog angažovanja, unapređenja poslovanja i povezivanja, Zavod je organizovao edukativne obuke za rad na računaru, kroz koje je prošlo više od 500 žena, obuke za organsku proizvodnju, ali i veliki broj sajmova stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini. Tokom prošle godine u oblasti ravnopravnosti polova, realizovan je i prvi projekat u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarska- Srbija.