U amfiteatru Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, otvorena je četvrta međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Vežbanje i kvalitet života”, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine i Ministarstvom za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.