U Zrenjaninu je danas otvorena Kancelarija za alternativne sankcije

U Zrenjaninu je danas otvorena Kancelarija za alternativne sankcije. Ta, 12. Kancelarija po redu, rezultat je Memoranduma o saradnji koji su u julu prošle godine potpisali ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković i gradonačelnik Zrenjanina Ivan Bošnjak. Kancelariju je otvorio direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Milan Stevović koji je tom prilikom izjavio da alternativne sankcije u Srbiji nisu na zavidnom nivou jer je izvršeno 4,8 odsto tih sankcija u odnosu na zatvorske kazne. Otvaranjem novih kancelarija, Ministarstvo pravde i državne uprave nastoji da pozitivnu praksu razvijenih zemalja u primeni alternativnih vidova kažnjavanja primeni u Srbiji i da je usaglasi sa zakonodavnim okvirom.