UGS Nezavisnost zahteva rešavanje situacije zaposlenih u Srpskom narodnom pozorištu


Savez samostalnih sindikata Vojvodine-Sindikata zaposlenih u obrazovanju, nauci i kulturi i Pokrajinski odbor UGS Nezavisnost zahteva od nadležnih da se što pre reši aktuelna situacija u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, u vezi sa smanjivanjem koeficijenata za obračun i isplatu zarada. Zaposleni u Srpskom narodnom pozorištu traže vraćanje koeficijenata za svih 177 zaposlenih na nivo pre smanjenja. Takođe, traže da se radno pravni status zaposlenih u SNP u potpunosti izjednači sa radno pravnim statusom u Narodnom pozorištu u Beogradu. Predstavnici pomenutih sindikata su se u cilju iznalaženja rešenja za novonastalu situaciju obratili i Pokrajinskom socijalno -ekonomskom savetu. Na danas obavljenom sastanku pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje Slaviša Grujić rekao je da rešenje ovog problema mora biti u interesu građana i u interesu zakona.