Upis u Katastar uz notare ide duplo brže

Opšti je utisak da od 1. jula ove godine, od kada se primenjuje novi Zakon o postupku upisa u Katastar nepokretosti i vodova, žitelji Srbije brže završavaju upis imovine u Katastar jer je rešeno čak 30.000 predmeta, što je dva puta više nego u istom periodu lane.

Celokupan posao oko prometa nekretnina novom regulatvom se odvija na jednom mestu, i to odlaskom kod javnog beležnika, notara, koji sačinjava kupoprodajne ugovore o nepokretnosti i šalje Republičkom geodetskog zavodu. Na taj način javni beležnici po službenoj dužnosti učestvuju u postupku upisa imovine u Katastar, dok sam upis imovine u Katastar nepokretnosti obavlja i dalje Republički geodetski zavod.

Tako se skratila procedura pa građani prilikom sklapanja kupoprodajnih ugovora ne moraju više da idu na šaltere Poreske uprave, lokalne administracije i Republičkog geodetskog zavoda jer notari od 1. jula elektonskom poštom rešavaju sve donedavno obimnu administraciju.

Zahvaljujući tome, naša zemlja biće bolje pozicionirana na „Duing biznis” rang-listi Svetske banke o uslovima poslovanja.

Nažalost, tvom regulativom nisu rešeni stari predmeti, a takvih je u Katastru ostalo 300.000, dok mnogi građani na uknjižbu čekaju godinama i neizvesno je koliko će još čekati.

Izvor: Dnevnik