Upisivanje u vojnu uvidenciju tokom februara

Vojna evidencija
Ministarstvo odbrane Republike Srbije poziva sva lica muškog pola sa teritorije opštine Novi Sad i Petrovaradin, rođena 1990. godine kao i starijih godišta od 1986-1997. koja iz određenih razloga nisu uvedena u vojnu evidenciju, da se jave u Centar Ministarstva odbrane Novi Sad, u ulici Braće Jovandić broj 4, kako bi se upisali u vojnu evidenciju.
Upis u evidenciju biće omugućen svakog radnog dana od 1. do 29. februara u periodu od 9 do 15 sati. Od potrebnih dokumenata potrebno je poneti ličnu kartu ili uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ili izvod iz matične knjige rođenih.