Upotreba srpskog jezika u medijima

Stručni skup „Upotreba srpskog jezika u medijima“, u organizaciji društva novinara Vojvodine održan je danas u svečanoj sali ogranka srpske akademije nauka u Novom Sadu.