Stručni skup “Upotreba srpskog jezika u medijima”, u organizaciji društva novinara Vojvodine održan je danas u svečanoj sali ogranka srpske akademije nauka u Novom Sadu.