Akcija “Budi student jedan dan”, u okviru koje srednjoškolci mogu da osete “studentski život”, organizovaće se od 11. do 15. aprila na Prirodno-matematičkom fakultetu.