Upoznavanje srednjoškolcaca sa studentskim aktivnostima na Prirodno-matematičkom fakultetu


Akcija „Budi student jedan dan“, u okviru koje srednjoškolci mogu da osete „studentski život“, organizovaće se od 11. do 15. aprila na Prirodno-matematičkom fakultetu.