Uručeni sertifikati studentima koji su završili program profesionalne prakse u gradskim preduzećima


Šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Marijana Dukić Mijatović i v.d. rektora Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Radovan Pejanović uručili su sertifikate studentima koji su uspešno završili program profesionalne prakse u 2014. godini u gradskim preduzećima. Ovaj projekat pokrenut je 2013.