Uručeni sertifikati zaposlenima APV koji su prošli obuku za upotrebu aparata za reanimaciju

Iznenadni srčani zastoj je događaj sa kojim se svakodnevno susrećemo. Organizovano, njime se bavi medicina, no ekonomske i socijalne posledice ovog događaja imaju uticaja na celo društvo. U skladu sa evropskim standardima u zgradama Vlade i Skupštine AP Vojvodine postavljeni su spoljašnji automatski defibrilatori – uređaji koji se primenjuju u slučajevima zbrinjavanja iznenadnog srčanog zastoja. Tim povodom u Skupštini Ap Vojvodine održana je tribina na kojoj je Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin uručio sertifikate zaposlenima koji su prošli obuku za upotrebu aparata za reanimaciju.