Uručeni uguvori predstavnicima 41 lokalne samouprave

Predsednik Pokrajinske vlade dr Bojan Pajtić uručio je ugovore o sufinansiranju programa i mera aktivne politike zapošljavanja sa predstavnicima 41 lokalne samouprave u Vojvodini. Sredstva u ukupnom iznosu od 162 miliona dinara, dodeljena su putem javnog poziva jedinicama lokalne samouprave u Vojvodini za sufinansiranje programa politike zapošljavanja, kao što su: programi stručne prakse, zapošljavanje pripravnika, obuka u profesionalnim i radnim veštinama i javni radovi.