Uskoro obeležavanje 229 godina od osnivanja Vojno-medicinskog centra u Novom Sadu


Vojno-medicinski centar Novi Sad, poznatiji kao Vojna bolnica u Petrovaradinu, 11. novembra obeležiće 229. godina od osnivanja. U cilju približavanja ove ustanove građanima, Odeljenje za hirurške bolesti će u narednih mesec dana angažovati svoje maksimalne ljudske i materijalne resurse i na taj način izvodeći u tom periodu kako je planirano oko 170 operacija, obežiti dan Centra.