Uspešna poslovna godina u JKP Parking servis


JKP „Parking servis“ 2014-u godinu završilo je sa dobiti od 34 miliona dinara, izjavio je direktor preduzeća Stevan Lugonja. On je istakao da se trend uspešnog, dobrog i pozitivnog poslovanja nastavlja, zahvaljujući uštedama i smanjenjem troškova goriva, transporta, naknade o povremenim poslovima, troškova usluga i reprezentacije.