Vesna Kopitović u poseti u specijalnoj bolnici za plućne bolesti

Specijalna bolnica za plućne bolesti „Dr Vasa Savić“ u Zrenjaninu je dobila prvi video bronhoskop za čiju je nabavku Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju obezbedio 5.729.400,00 dinara. Ovo je jedna od novina kojom se radi minimalno invazivna hirurgija sa kojom se može i dijagnostikovati i lečiti pacijent.