Na novosadskim fakultetima je za poslednjih osam godina, od uvođenja Bolonje, doktorske disertacije odbranilo čak 1.600 studenata, što je više od trećine doktora nauka izašlih sa Univerziteta u Novom Sadu od njegovog osnivanja.