Vlada će pokrajini uskratiti 24 miliona dinara

Zbog oduzimanja namenskih budzetskih sredstava za životnu sredinu u AP Vojvodini, pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine organizovao je danas konferenciju za medije. Usvajanjem Predloga zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, Pokrajinski budzetski fond za zaštitu životne sredine ostaje bez namenskih sredstava u iznosu od 24 miliona dinara godišnje. Korisnicima ribarskih područja na teritoriji Vojvodine je u prethodnih pet godina, kroz sufinansiranje preko Ribljeg fonda, dodeljeno je više od 70 miliona dinara, koja su uložena u unapređenje rada ribočuvarske službe i njeno opremanje, pobibljavanje i unapređenje ribljih staništa.Kada se ukine ovaj fond,prema rečim pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Slobodana Puzovića, sredstva neće biti ulagana u ove svrhe.