Vlasnici poljoprivrednog zemljišta prilikom čišćenja parcela prikupljeni otpad ne treba da spaljuju

Paljenje vatre je zabranjeno na svim javnim i zelenim površinama ili u blizini šuma i poljoprivrednih površina, a vlasnici poljoprivrednog zemljišta prilikom čišćenja parcela prikupljeni otpad ne treba da spaljuju.