Vojno-medicinski centar Novi Sad, poznatiji kao Vojna bolnica u Petrovaradinu, obeležila je danas 229. godine od osnivanja, a svečanost povodom značajnog jubileja održana je u Domu Vojsku Srbije.