Vojnomedicinski centar u Petrovaradinu obeležio 230 godina od osnivanja


Vojnomedicinski centar, najstarija zdravstvena vojna ustanova u Evropi, proslavila je 230 godina postojanja. U ovom starom zdanju u Petrovaradinu, osim vojnih osiguranika u poslednje četiri godine leče se i građani koji nemaju vojno osiguranje.