Vojvođanski fond za podršku stranim investicijama proglašen za najbolju agenciju

Vojvođanski fond za podršku stranim investicijama proglašen je na Godišnjoj investicionoj konferenciji u Dubajiu za drugu najbolju agenciju u oblasti privlačenja stranih investicija na teritoriji Istočne Evrope. U obzir su uzete mere koje su preduzete u izgradnji industrijskih i radnih zona, podsticajne mere za investitore i logistička podrška koju je VIP fond davao svakoj kompaniji koja dođe na naše područje. Godišnja investiciona konferencija je najvažniji događaj u tom regionu koji je usmeren na strane direktne investicije, na kome se okupljaju vladini zvaničnici, predstavnici kompanija i promoteri različitih projekata iz celog sveta i razmenjuju informacije bitne za donošenje odluka koji regioni imaju potencijale rasta za investiranje.