Vojvodina među potpisnicima Deklaracije o mreži zaštićenih područja u savskom slivu


Vojvodina se pridružila potpisnicima Deklaracije o mreži zaštićenih područja u savskom slivu. povodom Međunarodnog dana reke Save, u Novom Sadu potpisana je deklaracija čime se i Vojvodina pridružila aktivnostima ostalih potpisnika na očuvanju prirode duž reke Save, od njenog izvorišta u slovenačkim Alpima, sve do njenog ušća u Dunav kod Beograda.