Vrednost planiranih radova u Somboru za 2014 iznosi 783 miliona dinara

Gradsko veće Grada Sombora usvojilo je na jučerašnoj sednici plan radova JP „Direkcija za
izgradnju Grada Sombora. Prema usvojenom planu, vrednost svih planiranih radova u 2014. godini iznosi 783 miliona dinara. Najviše sredstava, 562 miliona dinara, planirano je za održavanje i izgradnju komunalnih objekata u gradu i naseljenim mestima.