Gradsko veće Grada Sombora usvojilo je na jučerašnoj sednici plan radova JP „Direkcija za
izgradnju Grada Sombora. Prema usvojenom planu, vrednost svih planiranih radova u 2014. godini iznosi 783 miliona dinara. Najviše sredstava, 562 miliona dinara, planirano je za održavanje i izgradnju komunalnih objekata u gradu i naseljenim mestima.