„Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“

U okviru programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ danas je održan okrugli sto pod nazivom „Školski zeleni krug“. Nosioci projekta su zadovoljni učinjenim do sada, jer podaci govore da je više od 350 vaspitno obrazovnih ustanova sa teritorije Vojvodine do sada bilo uključeno u program koji ima za cilj jačanje svesti i poboljšanje odnosa stanovništva prema životnoj sredini i stvaranje čistijeg i zelenijeg ambijenta od najmlađeg uzrsta.