Za poljoprivredu u Vojvodini 8 milijardi dinara


Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je ugovore predstavnicima jedinica lokalnih samouprava, koji su ostvarili pravo na sredstva za sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata i kanalizacione mreže u 2016.godina. Ugovore je potpisao resorni sekretar Vuk Radojević.