Za Srednji Banat 28 javnih radova

Nacionalna služba za zapošljavanje odobrila je 28 javnih radova za područje Srednjeg Banata po javnom pozivu koji je raspisan kao jedna od mera aktivne politike zapošljavanja. Odobreno je i 12 javnih radova za osobe sa invaliditetom, na kojima će od juna do septembra raditi 57 osoba sa evidencije, a na realizaciji ovih javnih radova angažovano 98 osoba.

„Inače su jedan broj kao mera namenjena teže zapošljivima, licima u stanju socijalne potrebe i najmanje 70 posto iz kategorije ugroženoh, to su radno sposobni korisnici socijalne pomoći, lica bez kvalifikacija ili sa niskim kvalifikacijama, i lica koja su duže od 18 meseci na evidenciji“, izjavila je Aleksandra Štrbac, NSZZ Zrenjanin.

Dragana Rajačić je već četvrti put radno angažovana preko javnih radova. Ove godine kao osoba sa invaliditetom dobila je u Centru za socijalni rad Zrenjanin, na poslovima ažuriranja podataka na administrativnim i računovodstvenim poslovima.

„Kada je u pitanju učešće na konkursima Nacionalne službe za javne radove, mi svake godine konkurišemo iz razloga što smo prepoznali da je to dobar način da nadomestimo situaciju kada imamo nedovoljno zaposlenih kadrova, i da praktično rešimo to pitanje dok postoji zabrana zapošljavanja i mislim da je to velika dobit za lica koja se radno angažuju“, rekla je Svetlana Grbo, Centar za socijalni rad Zrenjanin.

Projekti javnih radova traju četiri meseca, a radnici se angažuju po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima. Ovih dana se završavaju i konkursi za javne radove koje su raspisale i lokalne samouprave Zrenjanin, Žitište, i Novi Bečej, po lokalnim akcionim planovima zapošljavanja.