Šest udruženja poljoprivrednika sa područja Subotice uputila su lokalnoj samoupravi zahtev da se porez na obradivo poljoprivredno zemljište umanji za polovinu.