Zakonom obavezan pripremni predškolski program pohađa 1250 mališana

Zakonom obavezan pripremni predškolski program u školskoj 2013/2014. godini na teritoriji Subotice u vrtićima Predškolske ustanove “Naša radost” pohađa 1250 mališana.