Započeti radovi na izgradnji parkinga kod Matice srpske


Javno-komunalno preduzeće „Parking servis“ je započelo radove na uređenju privremenog parkirališta iza zgrade Matice srpske. Urediće se prostor za parkiranje za preko stotinu parking mesta.