Zaštita od korova

Nakon setve suncokreta i soje, prvi problem sa kojim se suočavaju poljoprivredni proizvđači, jesu korovi. U širokorednim usevima soje i suncokreta, korovi mogu da budu ograničajući faktor proizvodnje, posebno u početnim fazama rasta i razvoja.