Zaštita od požara

Uprava za vanredne situacije podseća građane da Zakon o zaštiti od požara zabranjuje spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje biljnih ostataka, kao i smeća na otvorenom prostoru. Takođe, podsećamo da je zabranjeno loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim, vidno obeleženim mestima.