Zaštita useva

Stanje ozimih useva je dobro na onim mestima na kojima su ispoštovane sve norme zaštite. Na parcelama gde ima nedostataka problem se može rešiti hemijskim tretmanima, poručuju stručnjaci.