Na osnovu projekta Gerontološkog centra Zrenjanin, adaptiran je klub za stara lica u okviru ovog centra. Potpredsednik Pokrajinske Vlade, Miroslav Vasin, svečano je otvorio klub i ustupio ga na korišćenje članovima.