Radovi na izgradnji druge etape transformatorske stanice ”Rimski šančevi” zavšreni su danas. Izgradnjom druge etape transformatorske stanice omogućen je pre svega viši nivo pouzdanosti u napajanju električnom energijom stanovnika i privrednih subjekata u tom delu Novog Sada.