Završena izgradnja druge etape transformatorske stanice na Rimski šančevima


Radovi na izgradnji druge etape transformatorske stanice “Rimski šančevi“ zavšreni su danas. Izgradnjom druge etape transformatorske stanice omogućen je pre svega viši nivo pouzdanosti u napajanju električnom energijom stanovnika i privrednih subjekata u tom delu Novog Sada.