Zdravstene knjižice

Mladi ljudi po završetku školovanja, nakon 26. godine, koji žive sa roditeljima, ipak mogu dobiti zdravstvenu knjižicu, ako su primanja po članu domaćinstva ispod minimalnog iznosa utvrđenog zakonom.