Zemlje članice EU će same odlučivati o uzgajanju GMO


Evropska unija na putu je da novim propisom, koji će početi da se primenjuje na proleće, dozvoli članicama da na svojoj teritoriji ograniče ili zabrane gajenje kultura koje sadrže genetski modifikovane organizme (GMO). Kod zabrane GMO zemlja će moći da se pozove na zaštitu životne sredine, poljoprivrednu ili socio-ekonomsku politiku, čak i ako Brisel da „zeleno svetlo“ za gajenje. Protivnici genetski modifikovanih kultura pozdravljaju novi propis dok ga pobornici napaduju tvrdeći da potkopava jedinstveno tržište. Genetski modifikovane kulture su široko rasprostranjene u obe Amerike i Aziji, dok se u EU gaje samo u pet članica.