Žetva strnih žita i uljane repice na području Subotice konačno je završena

Žetva strnih žita i uljane repice na području Subotice konačno je završena, a trajala je više od mesec dana pošto su kiše u pet navrata prekidale njenu realizaciju, navodi se u izveštaju Gradske službe za poljoprivredu.