57. rođendan Instituta za plućne bolesti Vojvodine

Institut za plućne bolesti Vojvodine obeležio je pedeset i sedam godina rada.

Godišnje se u ovoj ustanovi smesti sedam hiljada pacijenata,
a obavi se trideset i pet hiljada pregleda.